3 grudnia 2016. imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery POCZTA ARCHIWUM (poprzedni serwis WWW)
| Czcionka:   A+ A-
kontrast
  
ZGKiM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie

Kontakt:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie
ul. Partyzantów 13
27-530 Ożarów
powiat opatowski
woj. świętokrzyskie


tel. /0-15/861-10-51
/0-15/861-12-77
fax. /0-15/861-10-51
e-mail: biuro@zgkim-ozarow.pl

www.zgkim-ozarow.pl 

     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie powstał z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie - funkcjonującego od 12 lipca 1983 roku - na mocy Uchwały XXXIII/171/97 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 1997 roku. Od 1 stycznia 1998 roku funkcjonuje jako jednostka organizacyjna podlegająca pod Urząd Miasta i Gminy Ożarów.

     Zgodnie ze statutem Zakład świadczy usługi komunalne dla osób fizycznych, jednostek gospodarki uspołecznionej i instytucji z terenu miasta i gminy Ożarów. Zajmuje się on:

 • produkcją i sprzedażą wody,
 • oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • wywozem nieczystości stałych,
 • wywozem nieczystości płynnych,
 • utrzymaniem czystości na wyznaczonych ulicach, placach i chodnikach,
 • usługami transportowymi,
 • zarządzaniem gminnymi zasobami mieszkaniowymi na terenie miasta i gminy Ożarów,
 • remontowaniem i modernizacją budynków stanowiących własność miasta i gminy Ożarów,
 • od 2002 roku budową i modernizacją dróg gminnych,
 • zimowym utrzymaniem przejezdności dróg gminnych częściowo powiatowych.

     W skład Zakładu wchodzą trzy specjalistyczne wydziały:

 1. Wodociągów i Kanalizacji,
 2. Oczyszczania i Transportu,
 3. Rozliczeń i Księgowości.

WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI


     Podstawową funkcją tego Wydziału jest zapewnienie ciągłości i powszechności dostawy wody pitnej dla mieszkańców gminy Ożarów, a dodatkowo dla mieszkańców miejscowości: Chrapanów, Kolecin i Koloni Linów - gmina Zawichost - oraz miejscowości Wlonice B.- gmina Wojciechowie.

     Ponadto do zadań tego wydziału należy:

 • utrzymanie i konserwacja 11 ujęć wody (2 w Ożarowie, a 9 na terenie gminy Ożarów),
 • utrzymanie w ruchu ciągłym i zapewnienie prawidłowego cyklu technologicznego miejskiej oczyszczalni ścieków,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i burzowej oraz rozbudowa tych sieci,
 • remonty i wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • roboty awaryjne (usuwanie awarii) na sieci wod. - kan.,
 • usługi sprzętowe w zakresie robót ziemnych przy wykonawstwie robót wod. - kan.,
 • czyszczenie niedrożnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej sprzętem specjalistycznej łupu WUKO,
 • zawieranie umów na dostawę wody, odbiór ścieków i nieczystości stałych,
 • naliczanie i rozliczanie należności za usługi komunalne,
 • windykacja należności poprzez swych inkasentów za świadczone usługi.

     Zakład eksploatuje ogółem 223,3 km długości sieci wodociągowej - z czego miasto Ożarów: 15,3 km, a sołectwa: 218,0 km; 11,9 km sieci sanitarnej i 10,3 km długości sieci burzowej.

     19 września 2005r. została oddana do użytku po modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ożarowie.
Prace nad rozbudową trwały od 01.09.2004 roku do 30.08.2005 roku. Całkowity koszt robót bezpośrednich (bez kosztów nadzoru budowlanego i dokumentacji) wyniósł ok. 4.700.000 PLN.
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności 1072 m3/dobę. Technologia oczyszczania: następuje separacja zanieczyszczeń grubych, średnich oraz piasku a także w reaktorze wielofunkcyjnym proces dalszego oczyszczania ścieków w komorach denitryfikacji, defosfatacji i nitryfikacji (napowietrzania) z pomocą dozowanego koagulantu.


WYDZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA i TRANSPORTU


     Wydział ten wykonuje zadania w zakresie:

 • zorganizowany wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy Ożarów wg sporządzonego harmonogramu,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czyści na ulicach, placach i chodnikach na terenie miasta,
 • do niedawna utrzymanie i prawidłowa eksploatacja gminnego wysypiska komunalnego w Julianowie. Od 1 lipca 2003 roku wysypisko odpadów komunalnych w Julianowie, jest w dzierżawie firmy MATRES Sp. z o. o z Rzeszowa zajmującej się przerobem odpadów komunalnych na paliwo alternatywne.
 • świadczenie usług transportowych dla ludności,
 • utrzymanie przejezdności na drogach gminnych i częściowo powiatowych w ciągu zimy,
 • utrzymanie taboru samochodowego w należytym stanie technicznym,
 • naliczanie opłat za świadczone usługi.
Odwiedzin: 20161
  
Urząd Miejski tel. +48 15 86-10-700
+48 15 86-10-701
+48 15 86-10-702
+48 15 86-11-137
fax. +48 15 86-11-136
urzad@ozarow.pl
BURMISTRZ OŻAROWA Marcin Majcher zaprasza
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ożarów
SONDA
Jakiego rodzaju źródłami energii odnawialenej jesteś zainteresowany?
Kolektory słoneczne.
Elektrownie wiatrowe.
Źródła geotermalne.
Nie jestem zainteresowany.
zobacz wyniki
MIASTA PARTNERSKIE:
 
Krościenko
 
Spisska Bela
 
Halicz  

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

URZĄD Miejski w Ożarowie

ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów
tel: (15) 86-11-137, 86-11-183, 86-10-700...02
fax: (15) 86-11-136
urzad@ozarow.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

pon-pt       7:00 - 15:00

adres elektronicznej
skrzynki podawczej epuap:

/48t3u9muwj/skrytka


TERYT: 260605